bibliografia

W projekcie graficznym strony wykorzystano fotografię prospektu organów znajdujących się w kościele XX. Misjonarzy przy ul. Stradom w Krakowie
(foto: K.Z.)

ORGANY PISZCZAŁKOWE

Przy tworzeniu tej strony wykorzystano informacje oraz rysunki i fotografie z następujących źródeł (część informacji zaczerpniętych z poniższych pozycji została oznaczona skrótami umieszczonymi w nawiasach):

   - Jerzy Erdman,
     Organy. Poradnik dla użytkowników.
     Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 1989 - (OPdU)

   - Jan Chwałek,
     Budowa organów. Wprowadzenie do inwentaryzacji i dokumentacji
     zabytkowych organów w Polsce
.
     Ministerstwo Kultury i Sztuki Warszawa 1971 - (BO)

   - Marian Dorawa,
     Organy. Konstrukcja, ochrona, konserwacja.
     Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń 1971 - (OKOK)

   - Mateusz Rybnicki,
     Gramy na organach. Historia budowa nauka gry.
     Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury
     Warszawa 1985 - (GnO)

   - Jerzy Gołos, Zenon Kobus, Beniamin Vogel,
     Słownik terminologiczny zabytków. Instrumenty klawiszowe.
     Ministerstwo Kultury i Sztuki Warszawa 1991 - (STZ)

   - Curt Sachs,
     Historia instrumentów muzycznych.
     Polskie Wydawnictwo Muzyczne Kraków 1989 - (HIM)

   - Mieczysław Drobner,
     Instrumentoznawstwo i akustyka.
     Polskie Wydawnictwo Muzyczne Kraków 1985 - (IiA)

   - Winfried Ellerhorst,
     Handbuch der Orgelkunde.
     Frits Knuf, Hilversum 1966 - (HdO)

   - Hans Klotz,
     Das Buch von der Orgel. (BvdO)

   - Wolfgang Adelung,
     Einführung in den Orgelbau.
     VEB Breitkopf & Härtel Musikverlag Leipzig - 1972

   - E.J.Hopkins and E.F.Rimbault L.L.D.,
     The Organ its history and construction.
     Frits Knuf Hilversum

   - George Ashdown Audsley,
     The Art of Organ Building.
     Dodd, Mead & Company 1905

   - George Ashdown Audsley,
     Organ-Stops and their Artistic Registration.
     Copyright © 1921 by H. W. Gray

   - James Ingall Wedgwood,
     A Comprehensive Dictionary of Organ Stops
     English and Foreign, Ancient and Modern
.
     The Vincent Music Company Limited, London 1905

   - Katalog produktów firmy Aug. Laukhuff GmbH & Co
      www.laukhuff.de

   - Katalog produktów firmy Organ Supply Industries
      www.organsupply.com

   - Organ builder Sven Hjorth Andersen
      www.orgelbygger.dk

   - Encyclopedia of Organ Stops - © Edward L. Stauff
      www.organstops.org

   - J.L. van den Heuvel Orgelbouw b.v.
      vandenheuvel-orgelbouw.nl

   - Gerhard Walcker-Mayer
      www.walckerorgel.de

   - Organ History by James H. Cook
      panther.bsc.edu/~jhcook/OrgHist

   - Organ Historical Trust of Australia
      home.vicnet.net.au/~ohta

   - Byrne Organ Builders
      www.byrnepipeorgans.com

   - Mander Organs
      www.mander-organs.com

   - Planning Your Silbermann Organ Tour
      www.islandnet.com/~arton/silbprog.html


Ponadto wykorzystano materiały z nieznanych źródeł.
Ze zrozumiałych powodów materiały te zostały użyte bez zgody ich autorów.

statystyka


2001-2016 © Copyright by Konrad Zacharski