KONKURS

KONKURS
na 10. urodziny
Amatorskiego Leksykonu Organowego


Szanowni Państwo!

Amatorski Leksykon Organowy obchodzi okrągłe, dziesiąte urodziny (pierwsza publikacja: 01.09.2007).

Wzorem konkursu z ubiegłego roku, również i tym razem przygotowano KONKURS wiedzy z zakresu organoznawstwa/organologii, w którym nagrodami będą drukowane egzemplarze Leksykonu w ostatniej opublikowanej wersji, tj. ver.1.5 (04.01.2009) (www.amatorskileksykonorganowy.republika.pl).

Przygotowany test zawiera pytania o różnym stopniu trudności. Są w nim więc zadania łatwe, mniej lub bardziej skomplikowane, ale też i trudne (przynajmniej wg mojej oceny). Formę testu wybrano ze względu na chęć zachowania maksymalnego obiektywizmu oceny (zamknięte pytania oceniane wg sztywnych reguł: prawda/fałsz). Aby rozwiązania poszczególnych zadań nie były jednak zbyt oczywiste mają one formę pytań testowych wielokrotnego wyboru, co oznacza że spośród odpowiedzi zaproponowanych do każdego pytania poprawna może być jedna, dwie, bądź też wszystkie trzy - nie wystarczy więc znaleźć tylko jednego, poprawnego wariantu lecz trzeba przeanalizować również wszystkie pozostałe (bo tylko takie podejście gwarantuje uzyskanie maksymalnego wyniku).

Mam nadzieję, że konkurs będzie dla wszystkich dobrą zabawą.
Zapraszam do udziału i życzę powodzenia.

Konrad Zacharski

REGULAMIN KONKURSU >>>

rozwiąż Test Wiedzy o Organach PiszczałkowychSprawdź wyniki poprzedniej edycji konkursu >>>


2001-2017 © Copyright by Konrad Zacharski