miech jednoczęściowy

Miech jednoczęściowy jest tym typem miecha, w którym jedno urządzenie pełni równocześnie dwie funkcje: zagęszcza (spręża) powietrze i magazynuje to sprężone powietrze. Aby zapewnić organom stały dopływ powietrza o stabilnym ciśnieniu, konieczne jest w takim przypadku użcie przynajmniej dwóch miechów jednoczęściowych.(BO) Pojedynczy miech tego typu dostarcza bowiem powietrze o ciśnieniu, które zmienia się cyklicznie. Dawne organy z miechami jednoczęściowymi wyposażane były na ogół w kilka takich miechów, ułożonych jeden obok drugiego, bądź jeden nad drugim. Wszystkie miechy pompowały powietrze do wspólnego kanału. Kalikanci bardzo często poruszali miechy nogami i dlatego wiele z organów było wyposażonych w parzystą liczbę miechów (kalikant pompując powietrze przestępował z nogi na nogę; każdą z nóg poruszał oddzielny miech jednoczęściowy).
Na kolejnych stronach dokładnie opisano działanie kilku typów miechów jednoczęściowych:
   - miecha klinowego,
   - miecha poziomego,
   - miecha skrzyniowego.
W oparciu o te opisy łatwo zrozumieć problem zmian ciśnienia "na wyjściu" tych miechów i konieczność używania kilku miechów tego rodzaju dla zapewnienia stałego dopływu powietrza do organów.


2001-2016 © Copyright by Konrad Zacharski