miech pływakowy

Miech pływakowy został wprowadzony do budownictwa organowego w XX wieku.(OPdU) Jego budowa jest podobna do budowy miecha magazynowego. Również właściwości obydwu miechów są zbliżone, choć trzeba zauważyć że pojemność miecha pływakowego bywa na ogół mniejsza niż miecha magazynowego.
Jak każdy miech dwuczęściowy, miech pływakowy składa się z magazynu sprężonego powietrza (rezerwuaru), oraz podawacza (czerpaka). W miechu pływakowym można zastosować czerpak (czerpaki) identyczny jak w przypadku miecha magazynowego, nie będziemy się więc tutaj ponownie zajmować analizowaniem zasady działania takiego podawacza, a skupimy się na elementach, które różnią obydwa miechy: zasadnicza różnica między miechem pływakowym i miechem magazynowym polega na różnej budowie samego rezerwuaru.

Magazyn miecha pływakowego składa się z dwóch skrzyń drewnianych: zewnętrznej oraz wewnętrznej. Krawędzie wewnętrznej, płytkiej skrzyni (górnej płyty miecha) połączone są z krawędziami skrzyni zewnętrznej fałdą wykonaną ze skóry (dla zwiększenia wytrzymałości fałdy skóra podklejona jest mocnym płótnem). W ten sposób skrzynie nie stykają się brzegami, a skrzynia wewnętrzna może się unosić bądź opadać (pływać na sprężonym powietrzu) w zależności od stopnia wypełnienia rezerwuaru sprężonym powietrzem.
Pionowy kierunek ruchu górnej płyty miecha utrzymywany jest za pomocą ramek stabilizacyjnych, które umieszczone są wewnątrz rezerwuaru (na poniższej ilustracji, przedstawiającej wewnętrzną budowę miecha pływakowego, ramki stabilizacyjne zaznaczono kolorem żółtym). Elementy te zapewniają ruchomej płycie górnej dobrą stabilizację; nie pozwalają jej przesuwać się w poziomie ani przechylać się na boki.

budowa miecha pływakowego

Tak fałda skórzana, jak ramki stabilizacyjne są jedynymi elementami łączącymi skrzynię wewnętrzną ze skrzynią zewnętrzną rezerwuaru miecha pływakowego. Pompowanie czerpakiem coraz większej ilości sprężonego powietrza do magazynu powoduje unoszenie się wierzchniej płyty miecha aż do momentu, w którym nastąpi otwarcie zaworu bezpieczeństwa. Uchylenie tego wentyla chroni miech przed zniszczeniem na skutek nadmiernego wzrostu ciśnienia powietrza zgromadzonego w rezerwuarze. Ciśnienie powietrza wydostającego się z miecha kanałem odprowadzającym reguluje się przez odpowiednie dociążenie górnej płyty miecha.
Zmniejszanie się ilości powietrza zgromadzonego w rezerwuarze powoduje opadanie górnej pokrywy miecha. Przekrój opróżnionego miecha pływakowego przedstwawia kolejny rysunek (górna płyta znajduje się w skrajnym dolnym położeniu).

budowa miecha pływakowego

Co prawda podstawowe zasady konstrukcyjne dotyczące budowy miecha pływakowego są niezmienne, jednak w budownictwie organowym spotyka się rozwiązania różniące się niektórymi szczegółami.
Przykładem może być miech pływakowy, w którym wymagane ciśnienie powietrza uzyskuje się nie przez układanie na wierzchniej płycie miecha odpowiednich obciążników, lecz poprzez dociskanie jej specjalnymi sprężynami. W miechu przedstawionym na fotografii obok wykorzystano dwie pary sprężyn.
Zastosowane tutaj rozwiązanie, choć nieco inne od rozwiązań najczęściej opisywanych w literaturze, w dalszym ciągu wykorzystuje metodę regulacji ciśnienia opartą na zmianie siły nacisku wywieranej na wierzchnią płytę miecha.

Jak już wspomniano na wstępie, właściwości miecha pływakowe są podobne do właściwości miecha magazynowego.


2001-2016 © Copyright by Konrad Zacharski