miech poziomy (horyzontalny)

Miech poziomy (horyzontalny) pod względem budowy i zasady działania jest zbliżony do miecha klinowego. Zasadniczą różnicą między tymi miechami jest jednak sposób poruszania się górnej płyty miecha. Płyta nie podnosi się tutaj pod kątem lecz stale utrzymuje się w położeniu równoległym do płyty dolnej. Wszystkie krawędzie płyty wierzchniej połączone są fałdami z odpowiednimi krawędziami płyty dolnej (płyty nie są ze sobą bezpośrednio połączone, jak w miechu klinowym).

budowa miecha poziomego
praca miecha poziomego - zasysanie powietrza

Sama zasada działania jest identyczna jak w przypadku miecha klinowego. Naciśnięcie dźwigni powoduje uniesienie wierzchniej płyty miecha. Podciśnienie wytworzone we wnętrzu miecha sprawia, że napływa do niego powietrze z zewnątrz. Powietrze wpływa do miecha przez otwór wlotowy (zawór kierunkowy wlotowy w tej fazie jest otwarty).

praca miecha poziomego - tłoczenie powietrza do kanału

Gdy pokrywa osiągnie górne położenie dźwignia zostaje zwolniona, a sama pokrywa, dodatkowo obciążona ciężarkami, opada tłocząc sprężone powietrze poprzez uchylony zawór wylotowy do kanału odprowadzającego. W tej fazie zawór wlotowy jest zamknięty, co uniemożliwia ucieczkę powietrza z miecha drogą inną niż przez kanał wylotowy.
Inaczej niż w przypadku miecha klinowego, ciśnienie w czasie opadania wierzchniej płyty miecha poziomego utrzymuje się stale na tym samym poziomie.

Animacja poniżej dodatkowo ilustruje zasadę działania miecha poziomego.

Jak we wszystkich innych typach miechów jednoczęściowych, tak i tutaj dla zapewnienia stałego dopływu powietrza do instrumentu wymagane jest zastosowanie przynajmniej dwóch miechów poziomych.

Opisany rodzaj miecha nie znalazł szerszego zastosowania.(BO)


2001-2016 © Copyright by Konrad Zacharski