miech skrzyniowy

Miech skrzyniowy (skrzynkowy) składa się z dwóch drewnianych skrzyń. W jednej z nich - zewnętrznej, porusza się druga - wewnętrzna (tłok).

budowa miecha skrzyniowego

Skrzynia zewnętrzna jest nieruchoma. W jej dnie znajduje się otwór wlotowy przykryty zaworem kierunkowym (zaworem ssącym), oraz otwór wylotowy połączony z kanałem odprowadzającym. Druga, mniejsza skrzynia porusza się pionowo wewnątrz nieruchomej skrzyni zewnętrznej. Obydwie skrzynie są do siebie ściśle dopasowane i dodatkowo uszczelnione skórą. Skrzynia wewnętrzna może poruszać się w górę dzięki przymocowanej do niej liny, na końcu której zamontowany jest uchwyt do kalikowania ręcznego bądź strzemię, w które kalikant wkłada stopę (na rysunku zaprezentowano drugie rozwiązanie). Opadanie skrzyni jest samoczynne tzn. opada ona pod własnym ciężarem po ustaniu działania siły zewnętrznej (gdy kalikant przestaje ciągnąć linę). Pionowy ruch skrzyni wewnętrznej (tłoka) stabilizowany jest przez zastosowanie prowadnic. Wzdłuż tych prowadnic przesuwają się rolki przymocowane do skrzyni wewnętrznej.

Zasada działania miecha skrzyniowego jest zbliżona do zasad działania pozostałych miechów jednoczęściowych (tj. miecha klinowego i miecha poziomego).
Ilustracje poniższe przedstawiają dwie fazy pracy miecha skrzyniowego. Po lewej stronie: faza zasysania powietrza do miecha. Kalikant pociąga za linę, co powoduje unoszenie skrzyni, wewnątrz miecha wytwarza się podciśnienie, zamyka się zawór wylotowy, a zaworem ssącym, który otwiera się pod wpływem różnicy ciśnień, powietrze napływa do miecha.

praca miecha skrzyniowego - zasysanie powietrzapraca miecha skrzyniowego - tłoczenie powietrza

Po prawej stronie: faza sprężania powietrza. Na linę nie działa siła zewnętrzna, tłok (skrzynia wewnętrzna) opada pod własnym ciężarem. Zawór ssący jest zamknięty, sprężone powietrze tłoczone jest przez otwór wylotowy do kanału odprowadzającego, skąd przez uchylony zawór kierunkowy płynie do odbiorników.

A teraz opisany układ w ruchu.

Podobnie jak w przypadku pozostałych typów miechów jednoczęściowych, również i tutaj dla zapewnienia organom stałego dopływu powietrza o niezmiennym ciśnieniu wymagana jest współpraca przynajmniej dwóch miechów tego typu.


2001-2016 © Copyright by Konrad Zacharski