ogólnie o organach

ORGANY klasyfikowane są najczęściej jako instrument klawiszowy, dęty, choć ze względu na występowanie w tym instrumencie zarówno piszczałek wargowych jak i języczkowych, klasyfikacja ta może okazać się błędna. Właściwie należałoby odrębnie klasyfikować część wargową oraz języczkową organów:(IiA)

Organy-część wargowa
grupa: dęte (aerofony),
podgrupa: wargowe,
rodzina: miechowe.

Organy-część języczkowa
grupa: samobrzmiące (idiofony),
podgrupa: języczkowe,
rodzina: mechanicznomiechowe.

Można też spotkać się z klasyfikowaniem piszczałek języczkowych jako aerofony wolne (HIM), czyli instrumenty, w których dźwięki wytwarzane są za pomocą stroików, rozbijających strumień powietrza na ciąg impulsów, połączonych lub nie z piszczałką, która w tym przypadku jednak nie jest czynnikiem decydującym o wysokości dźwięku (jak to jest w instrumentach dętych), a działa raczej jako rezonator.
Oczywiście, to że organy są instrumentem klawiszowym nie podlega kwestii.

Organy są zespołem wielu piszczałek wargowych i języczkowych (ustawionych na skrzyniach powietrznych zwanych wiatrownicami lub wiatrowniami (OPdU)), z których każda wydaje tylko jeden dźwięk o stałej wysokości, poziomie natężenia i barwie; piszczałki zasilane są ze wspólnego zbiornika powietrzem, którego dopływ zapewnia urządzenie mechaniczne, a skierowanie jego strumienia do żądanej piszczałki dokonuje się za pośrednictwem klawiszy i rejestrów (IiA).

statystyka


2001-2016 © Copyright by Konrad Zacharski