piszczałki

Piszczałka jest podstawowym źródłem dźwięku w organach. Na kolejnych stronach umieszczono dokładne opisy budowy różnego typu piszczałek, oraz mechanizmów powstawania w nich dźwięku. W większych instrumentach oprócz tradycyjnego wykorzystania piszczałek, które pogrupowane są w głosy (rejestry) spotyka się również piszczałki służące do wytwarzania tzw. efektów specjalnych (kukułka, tympan). Efekty te często jako źródło dźwięku wykorzystują piszczałki, jednak raczej nie można ich uznać za głos organowy w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Oprócz piszczałek spotyka się również inne urządzenia generujące dźwięk; zwłaszcza w organach o dużych rozmiarach mogą występować np. elementy perkusyjne (dzwony, dzwonki, ksylofony itd.). Choć urządzenia te, biorąc pod uwagę mechanizm powstawania dźwięku, mają niewiele wspólnego z piszczałkami, ich opis również zamieszczono na dalszych podstronach. Zebrano tutaj bowiem informacje o różnych źródłach dźwięku jakie spotkać można w organach, a wszystko (oczywiście niezbyt ściśle pod względem instrumentoznawczym) zamieszczono pod jedną wspólną nazwą "piszczałki".

statystyka


2001-2016 © Copyright by Konrad Zacharski