traktura elektryczna (elektromagnetyczna)

Tak jak w trakturze mechanicznej abstrakty i dźwignie, a w pneumatycznej sprężone powietrze w rurkach i mieszkach, tak prąd elektryczny jest "wyłącznym nośnikiem" ruchu w trakturze elektrycznej (nazywanej również trakturą elektromagnetyczną lub elektrodynamiczną).
Klawisz lub dźwignia rejestru naciśnięte w instrumencie z trakturą elektryczną powodują zamknięcie odpowiedniego obwodu, w którym przepływa prąd elektryczny, powodując np. otwieranie wentyli w wiatrownicy. Obwody elektryczne budowane są z elementów opisanych na kolejnej podstronie.

Funkcjonowanie traktury elektrycznej oparte jest o zjawisko elektromagnetyzmu, które jest podstawą działania elektromagnesów, będących głównymi elementami wykonawczymi w tego typu trakturze.

Zastosowanie w organach traktury elektromagnetycznej pozwala na budowanie rozległych przestrzennie instrumentów oraz na umieszczenie stołu gry w dużej odległości od szafy organowej. W związku z tym, że połączenie kontuaru z organami realizowane jest za pomocą przewodów elektrycznych, możliwe jest budowanie organów z przesuwanym stołem gry. W szczególnych przypadkach można również zainstalować kilka niezależnie działających kontuarów.
Instrumenty tego typu dysponują na ogół dużą ilością połączeń, transmisji, wolnych kombinacji itd., choć wpływa to na znaczne skomplikowanie budowy instrumentu i podniesienie jego ceny.(BO)
Należy również pamiętać o tym, że instrument z trakturą elektromagnetyczną musi być stale zasilany energią elektryczną. Co prawda pracę pompy, czy miecha elektrycznego w czasie przerwy w dostawie energii można zastąpić kalikowaniem, jednak warunkiem niezbędnym do działania samej traktury jest stała dostawa energii elektrycznej (z sieci zasilającej lub z akumulatorów). Pod tym względem przewagę nad trakturą elektromagnetyczną mają traktury mechaniczna i pneumatyczna, działające niezależnie od dostaw energii elektrycznej (pomijając zasilanie samych miechów).

Od strony muzycznej, organy z trakturą elektromagnetyczną są instrumentem, który charakteryzuje się brakiem opóźnień oraz bardzo precyzyjną repetycją.(BO) Należy jednak pamiętać, że ze względu na brak bezpośredniego sprzężenia klawiszy z wentylami dźwiękowymi, traktura elektryczna nazywana jest trakturą martwą.(GnO)
Obecnie odchodzi się raczej od budowania instrumentów z trakturą elektromagnetyczną (zwłaszcza elektryczną trakturą gry), a następuje powrót do instrumentów mechanicznych i pneumatycznych. Dzieje się tak głównie ze względu na lepsze właściwości muzyczne instrumentów mechanicznych i pneumatycznych. Również np. problemy z materiałami używanymi do budowy traktur mechanicznych i pneumatycznych nie są tak dolegliwe jak kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu; stosuje się tutaj bowiem coraz doskonalsze rozwiązania konstrukcyjne i wykorzystuje się materiały o coraz lepszych właściwościach.


2001-2016 © Copyright by Konrad Zacharski