traktura elektro-pneumatyczna

Traktura elektro-pneumatyczna jest typem traktury, do budowy której używa się elementów elektrycznych i pneumatycznych. Impulsy przebiegające od stołu gry do wiatrownicy (od elementów dyspozycyjnych do elementów wykonawczych), na różnych etapach tej drogi mogą mieć dwojaki charakter: impulsów elektrycznych (prąd elektryczny) lub pneumatycznych (sprężone powietrze płynące w rurkach, konduktach itp.). Elementy dyspozycyjne zamontowane w stole gry są na ogół urządzeniami elektrycznymi. Przewody obwodów elektrycznych, prowadzone są od stołu gry do wiatrownic, często na znaczne odległości. Najczęściej dopiero w samej wiatrownicy lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie znajduje się element odbierający impuls elektryczny i przetwarzający go na impuls pneumatyczny. Właśnie urządzenia pneumatyczne są elementami wykonawczymi w wiatrownicach sterowanych trakturą elektro-pneumatyczną.

Praktycznie każdą trakturę pneumatyczną można przekształcić w trakturę elektro-pneumatyczną. Wystarczy zamienić pneumatyczny stół gry na stół elektryczny i zbudować odpowiednie obwody elektryczne łączące kontuar z przekaźnikami w wiatrownicy. Sama wiatrownica działa w oparciu o sprężone powietrze (pneumatyka), a elementem który zamienia impuls elektryczny w impuls pneumatyczny jest przekaźnik (zobacz elementy traktury elektro-pneumatycznej). W uproszczony sposób "przemianę" taką ilustruje poniższa animacja.

Jak widać, element wykonawczy (mieszek unoszący wentyl stożkowy w wiatrownicy) nie zmienia się i nadal sterowany jest pneumatycznie. Zmianie ulega tylko ten fragment traktury, który łączy stół gry z przekaźnikiem w wiatrownicy.

Zastosowanie energii elektrycznej do przekazywania impulsów od stołu gry do wiatrownic, umożliwia podobnie jak w przypadku traktury elektromagnetycznej rozwiązanie wielu problemów technicznych. Możliwe jest m.in. umieszczenie kontuaru w znacznej odległości od organów lub zastosowanie ruchomego stołu gry. W wyjątkowych przypadkach zbudować można kilka niezależnie działających stołów gry. Sterowanie elektryczne umożliwia również stosowanie wielu połączeń, transmisji, rejestrów zbiorowych oraz wolnych kombinacji.(BO)


2001-2016 © Copyright by Konrad Zacharski